Dvojaká Identita

12 NOVEMBRA 2023
Keď boli modlitby Jakuba a Rebeky za dieťa konečne vypočuté a Rebeka počala, trpela silnými tehotenskými bolesťami.

Boh jej oznámil, že očakáva dvojičky, ktoré budú protiklady – nielen fyzicky, ale aj morálne – a že úspech každého z nich na ceste životom bude na úkor toho druhého.

Gn 25:23: A Pán jej povedal: Dva národy sú v tvojom lone a dva národy budú oddelené z tvojho vnútra; a jeden národ bude silnejší ako druhý národ; a starší bude slúžiť mladšiemu.

Metaforicky, Jakub a Ezau predstavujú dve duše (a ich protichodné sklony), ktoré existujú v každom z nás. Každý z nás vlastní vnútorného Jakuba – t.j. našu Božskú dušu s jej božskými sklonmi, a tiež vnútorného Ezaua – t.j. našu oživujúcu dušu s jej sebeckými pudmi. Keď naša Božská duša zvíťazí, oslabí to materialistické tendencie oživujúcej (živočíšnej) duše. Preto je napísané:

Jn 3:30: On musí rásť a mňa musí ubúdať.

Božská duša víťazí nad živočíšnou dušou rovnakým spôsobom, akým svetlo premáha temnotu. Svetlo sa nemusí aktívne namáhať, aby rozptýlilo temnotu – temnota v prítomnosti svetla jednoducho prestane existovať.

Podobne, akonáhle necháme zažiariť svätosť a dobrotu našich Božských duší štúdiom Božieho Slova a dodržiavaním prikázaní, sebectvo živočíšnej duše zmizne.

Najnovšie príspevky