Epidémie našej doby a čo príde po nich

27 OKTÓBRA 2020
Keď v Biblii vidíme epidémie, vidíme aj fakt, že sú zakaždým následkom takej bezbožnosti človeka, že ho z nej dokáže prebrať len ozaj tvrdý úder. A väčšina nevie, že covid 19 nie je poslednou epidémiou, ktorá ľudstvo zasiahla, aj napriek početným vlnám jej nárastu.

Epidémie ľudstva v národnom, či medzinárodnom rozsahu sú teda jednoznačným varovaním zo strany Boha. A ako je tu varovanie, je tu aj prisľúbenie, že národ, ktorý sa od svojej bezbožnosti odvráti, bude uzdravený, zatiaľčo každý, kto v nej zotrvá, bude zničený – vyhubený. Možno by nebolo do veci v tejto súvislosti pozorovať vývoj corony v Poľsku, ktoré sa snaží o úplné odstránenie potratov zo svojho zákona. Určite tých ľudsky asistovaných.

Z Písma je jasné, že táto pandémia je odpoveďou Boha na našu vlastnú bezbožnosť. Vieme aj to, že je epidémiou prorokovanou Ježišom Kristom už pred vyše 2000 rokmi, ako znak prichádzajúceho Božieho hnevu. A aj fakt, že je len začiatkom súžení a ani zďaleka nie je jedinou epidémiou:

Mt 24,7-8: Lebo jedna národ povstane proti národu (aj jedna etnická skupina proti druhej) a kráľovstvo povstane proti kráľovstvu. Miestami budú hlad, epidémie a zemetrasenia. Ale všetky tieto veci sú iba začiatkom útrap.

Tá, ktorá nás čaká v priebehu ďalších 4-5 rokov, sa s coronou nedá vôbec porovnať, lebo Boh jasne hovorí, že na ňu zahynie každý, koho zasiahne. Ale Boh hovorí aj to, koho nezasiahne – je teda možné sa jej vyhnúť. Boh v proroctve jasne hovorí, kto ňou zasiahnutý bude, prečo aj ako veľmi bude trpieť a ako sa táto posledná pandémia nášho veku prejaví. Kto sa chce dozvedieť viac, nech sa prihlási do kurzu Pochopenie Konca Čias pripravujeme sériu biblických príbehov, ktoré majú za cieľ: a aj ďalších, prorockých kurzov a dozvie sa aj detaily. Ježiš nás varoval už toľkokrát, ale ľudstvo zatrvrdlo v zlom a nechce počúvať ani len výstrahu.

Preto budeme už o pár mesiacov čeliť aj: najstrašnejšej prorokovanej, 3.svetovej vojne. V nej zahynie až 1/3 ľudstva! Po nej budú nasledovať:

 • podpis Trumpovej zmluvy storočia Palestínou,
 • redukcia EU na 10 krajín, čoby svetovú vládu na čele s posledným diktátorom sveta,
 • mnohé zemetrasenia
 • udávanie a súdy veriacich pre ich vieru
 • zákonom poslednej ľudskej vlády prikázané – POVINNÉ jednotné svetové náboženstvo,
 • posledný ekonomický systém sveta – mikročip zvaný ZNAK ŠELMY
 • neutíchajúce vojny a nepokoje zo všetkých strán
 • druhý holokaust Židov aj Kresťanov
 • súženie, akého nebolo od stvorenia sveta a už ani nebude
 • bitka pri Armageddone,
 • druhý návrat Ježiša Krista na zem,
 • a koniec všetkých ľudských vlád ako ich poznáme
  – žiadne banky, žiadne občianske preukazy, žiadna byrokracia, žiadna politika, žiadna smotánka a tí druhí, ani politici, ani voľby, ani len prezidenti nie. ALELUJA!

Nechystá sa žiaden koniec sveta. Prichádza len koniec nášho veku a jeho ohavností. Doslova celá planéta si konečne oddýchne. Ale je najvyšší čas sa pripraviť. Ako?

2Krn 7,14: Ak sa môj ľud, ktorý sa volá Mojím Menom, skloní (pokorí) a bude sa modliť, bude hľadať Moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.

2Pt 3,9: Ale Pán nie je pomalý, pokiaľ ide o Jeho prisľúbenie, ako to niektorí považujú za pomalosť, ale prejavuje zhovievavosť voči nám. Nechce, aby vôbec niekto zahynul, ale aby všetci prišli k pokániu.

Lebo posledné časy sú práve Teraz!

Najnovšie príspevky