Hľaď zvnútra

28 AUGUSTA 2022
Otvor oči a pozri sa hlbšie. Vo vnútri každého smútku uvidíš požehnanie, ktoré si si nikdy nedokázal predstaviť.

Dt 11:26; Hľaďte, že vám dnes dávam požehnanie a kliatbu.

Prečo “hľadieť”? Požehnania a kliatby nevidno. Sú vypočuté alebo pochopené.

Znamená to skôr vidieť víziou, ktorá nie je ovplyvnená ilúziami fyzických pocitov.

Znamená to vidieť za tento moment teraz. Za tvrdú, pichľavú škrupinu tvojej bolesti a smútku. Nad rámec tvojho obmedzujúceho konceptu seba. Nad ego alebo očakávania.

Pozri sa očami Božieho Ducha v sebe a objavíš iskru Jeho svetla v každom svojom “probléme”.

Pozri sa ešte hlbšie a v každej výzve uvidíš nepredstaviteľné požehnania.

Dokonca aj tie veci, ktoré považuješ za kliatbu – ustúp, zatvor oči a viď hlboko v nich vystretú Božiu ruku, ako ťa k Nemu priťahuje v objatí.

Najnovšie príspevky