Hlboká Láska

2 JÚNA 2024
Nemôžeš sa dotknúť hlbín druhého, kým sa nedotkneš hlbín svojej vlastnej duše.

Ak sa miluješ pre svoje úspechy, svoje súčasné aktíva, spôsob, akým robíš veci a zaobchádzaš so svetom – a pohŕdaš sebou pre zlyhanie v tom istom – vyplýva z toho, že tvoj vzťah s druhým bude tiež prechodný a povrchný.

Ak chceš dosiahnuť hlbokú a trvalú lásku k inej osobe, musíš najprv zažiť hĺbku vo svojom vnútri – vnútorné jadro, ktoré sa časom ani udalosťami nemení.

Ak je to pravá esencia, je to esencia zdieľaná aj druhou osobou a hlboká láska sa stáva nevyhnutnou.

Najnovšie príspevky