Ide o Budúcnosť

8 JÚLA 2022
Svet tvoria ľudia. Viem, že je to jasné.

Chcem však povedať, že stav sveta je v istom zmysle súčtom toho, ako sa ľudské bytosti správajú.

A neexistuje väčší faktor, ktorý ovplyvňuje to, ako sa ľudia budú správať, ako spôsob, akým boli vychovávaní.

Deti, ktoré sú vychovávané so silnými hodnotami a majú jasný zmysel života, majú najväčšiu šancu vyrásť v úspešných dospelých.

Takže spôsob, akým vychovávame ďalšiu generáciu, je skutočne výpoveďou o tom, v akom svete očakávame, že budeme žiť.

Bude tam láska, láskavosť, viera a morálka? To vo veľkej miere záleží od toho, aké deti “vyrábame”.

To je moje posolstvo.

Ďakujem za čítanie.

Najnovšie príspevky