Jadro Zostáva

26 AUGUSTA 2023
Hovoríme k jadru reality. Nazývame to “modlitba”.

Predpokladom stvorenia vesmíru je úplné a absolútne stiahnutie prvotného nekonečného svetla. Až potom sa mohol vrátiť konečný prúd svetla, aby vytvoril a udržal vesmír.

Všetko svetlo bolo stiahnuté. Niet žiadnych informácií, žiadnho zjavenia, žiadneho osvietenia, iba nekonečne malý dosvit, ktorý môžu dosiahnuť tí, ktorí sa namáhajú po celý život.

Ale pôvod svetla, základné jadro reality – to nebolo nikdy stiahnuté. Je vždy prístupné, všade, v každom čase, všetkým bytostiam, vo všetkých veciach.

Čo nazývame podstatnou realitou?

Hovoríme tomu „Ty“.

Nie „To“, nie „Ty“.

Dvíhame oči k nebesiam a hovoríme: „Chcem s Tebou hovoriť“.

Najnovšie príspevky