Jednoduchá Dôvera

29 AUGUSTA 2022
Dôverné je jednoduché. Jednoduché je dôverné.

Dt 18:13; Ty budeš dokonalý a bezúhonný pred Pánom, tvojím Bohom. 

Kráčaj životom po Jeho boku v jednoduchej nevinnosti.

Dôveruj Jeho plánom s tebou. Prepusti snahu predvídať budúcnosť a prijmi všetko, čo sa stane, celým svojím srdcom.

Potom si môžeš byť istý, že Mu budeš patriť a nakoniec dostaneš všetko dobro, ktoré ti sľúbil.

Najnovšie príspevky