Jozefova rada

22 DECEMBRA 2023
Prijmi neočakávané dary života a odpusti tým, ktorí ich na teba priniesli.

Jozef prekonal prirodzený ľudský inštinkt pomstiť sa svojim bratom alebo dokonca niesť zášť. Namiesto toho im poskytoval len dobré.

Ako sa mu to podarilo? Jeho slová nám jasne hovoria, čo jeho myseľ vyriešila:

Gn 50:20: Tvojim úmyslom bolo mi ublížiť, ale Boh to zamýšľal v dobrom.

Jozef uvažoval: “Boh je dobrý a všetko, čo robí, je pre dobro.” Na vlastnej koži zažil, ako sa udalosti, ktoré vyzerali katastrofálne, ukázali ako rozprávkovo dobré – pretože teraz bol v ideálnej pozícii pomôcť svojej rodine v tomto čase hladomoru.

A keďže z ich skutkov vzišlo len dobro, jeho bratia si na oplátku zaslúžili len dobro.

Toto sa máme naučiť z Jozefovej veľkodušnosti voči jeho bratom:

Že neexistuje žiadna ľudská bytosť, ktorá by mohla byť vinná za čokoľvek, čo sa tebe prihodí, a nikdy nie je dôvod prechovávať zášť.

Áno, niekto urobil zlé rozhodnutie a možno budeš musieť byť v budúcnosti opatrný. Môžeš za to dokonca požadovať platbu na súde.

Ale zášť je jemná forma polyteizmu. Boh je len JEDEN a je dobrý. Čokoľvek sa stalo, bolo na Nebeskom súde rozhodnuté, že to bude najlepší výsledok pre tvoju dušu.

Zahoď zášť, prijmi skryté dary života a uvidíš, aké je to všetko dobré.

Najnovšie príspevky