Keď Jednoducho Nemôžeš

6 JÚNA 2022
Niekedy sa jednoducho nedá. Ale začni a nechaj sa niesť Tým, ktorý ťa stvoril.

Niekedy jednoducho nemôžeš. Keď je všetka túžba preč, nie je tu žiadny život, nič, čo by ťa poháňalo vpred.

Napriek tomu, zázračne, aj potom robíš to, čo je potrebné urobiť. Nie svojou vlastnou silou, ale silou Ježiša, Toho, ktorý ťa stvoril a postavil na nohy, aby si konal dobro v Jeho svete.

Najnovšie príspevky