Keď spoľahnutie sa na Boha zachráni

6 MARCA 2024
Chcem sa s vami podeliť o svedectvo, ako ma spoľahnutie sa na Boha v konkrétnej situácii, zachránilo na mnohých frontoch.

Pred časom som začala študovať na istom biblickom inštitúte. Teda profiloval sa ako taký, ale dnes svedčím, že je bilický len v názve.

Prvá lekcia bola zoznamovacia, takže sa veľa nepovedalo, hoci mi bolo hneď jasné, že inštruktor obdarený Duchom Svätým nie je. Jeho reč ho prezradila. Keď sa potom nedostavil na druhú lekciu, bol našej skupine pridelený nový. Prvá lekcia s ním vyzerala dobre, ale dar rozlišovania mi hovoril vytrvať a “strážiť svoju dušu veľmi”. A naozaj sa m vyplatilo poslúchnuť.

Druhá lekcia s ním bola doslova odhalením HADA so všetkým, čo k tomu patrí. Odišla som z nej však predčasne, lebo som si odmietla nechať zabíjať dušu lžou. Inštruktor totiž učil, že tak Prorok Daniel ako aj Apoštol Ján v Zjavení, písali svoje spisy pod vplyvom Ducha spôsobom, ktorý je údajne “jasnou prípravou na doktrínu o trojici,” hoci tým istým dychom dodal, že “je pravdou, že doktrína o trojici je neskorší výmysel katolíckej cirkvi a jej pohlavárov a pôvodne učená nikdy nebola. Ani Ježišom, ani Jeho Apoštolmi.”

Usvedčiac ho zo lži proti Slovu a kontradikcie v učení, sa na mňa oboril, obviňujúc ma z urážania veriacich a ich viery, zatiaľčo ja som dokazovala len jeho kontradikciu  Slovu, aj sebe samému. O veriacich, ich viere ani o žiadnom spoločenstve nepadlo ani slovo. Keďže mi doslova vypínal mikrofón, aby ostatní nepočuli, čo som hovorila, z lekcie som sa vypla sama a okamžite kontaktovala s celou vecou vedenie daného inštitútu. A žiadala som definitívne ukončenie štúdia a odchod z inštitútu.

Tí mi na druhý deň volali s tým, ako ich to mrzí a že všetko preveria a ozvú sa. Ozvali sa s odkazom: “Do danej skupiny sa viac neprihlasuj a inštruktora bude za jeho správanie vyšetrovať vedenie a prepustí ho, lebo to, čo spravil tebe, je zakázané. Nahrávku lekcie sme si pozreli aj vypočuli a súdime, že jeho učenie nezodpovedá štandardom nášho inštitútu, rovnako ako ani metódy výuky daného inštruktora.”

Lenže čo povedali, nebola pravda. Klamali. Spolužiak zo skupiny ma totiž kontaktoval tiež, s dôkazmi, že ten inštruktor patrí do skupiny veľmi agresívnych samozvaných prorokov, ktorí si hovoria: Kansas City Prophets, ktorých leader bol niekoľkokrát vyšetrovaný za sexuálne zneužívanie členiek spoločenstva. A že ich skupinu učí napriek tomu veselo ďalej.

O ďalší týždeň ma z inštitútu kontaktovali znova. Tentokrát s prosbou, aby som to s nimi skúsila ešte raz, v novej skupine, s novým inštruktorom. Ihneď som sa opýtala, či ten človek má dar Ducha Svtätého a Jeho Pomazanie, lebo ako učí Písmo, človek BEZ POMAZANIA DUCHA Svätého Boha, nemôže učiť Boží ľud vôbec nič, lebo je telesný, t. j. ani nerozumie Božím veciam, ani o nich s Bohom nehovorí − nemôže, lebo nemá ako. Teda ich nepozná a nič nevie a všetko čo bude učiť, sú náuky ľudí alebo démonické bludy. V duchu som počas rozhovoru prosila Pána o radu a On mi povedal:

“Ak ťa prosia o čas na nápravu, vyhovej im, ale nezabudni, čo som ti povedal. Môj ľud nemôže byť učený telesnými, čo nemajú Môjho Ducha.”

Lenže ani druhý inštruktor žiadne Pomazanie Ducha nemal. Hoci som bola v ten deň riadne fyzicky unavená, lekcie som sa zúčastnila a lož rozlíšila vďaka tomu, čo osobne a žartovne nazývam “autopilot” − sústredenosť na slová, ktoré počujem a automatické preosievanie všetkého skrze náuku Božieho Zákona. Do dvoch minút mi bolo jasné, že ani inštruktor Apolo Pomazanie Ducha a teda povolanie, ani poverenie učiť nemá. Ten človek tvrdil, že Apoštoli neboli Kresťania, čo je bezočivá lož proti Slovu, ktoré naopak jasne učí, že len tí, ktorí nemajú Ducha Svätého nepatria Kristovi (viď Rim 8:9), t.j. nie sú Kresťania. Čím sa sám usvedčil. Potom z neho bolo počuť už len strach, vyhrážky a prípravu skupiny na doktrínu démonov ako u predošlého inštruktora.

Na druhý deň po lekcii mi človek z inštitútu volal znova, celý nedočkavý, čo mu poviem. Keď som mu oznámila, čoho som bola svedkom tentokrát, zmohol sa len na otázku: “Ty si do dvoch minút rozlíšila, že ten človek nemá Ducha Svätého? To ako robíš?”
Odpovedala som: “Samozrejme, mám predsa Ducha Svätého a Jeho príkaz rozlišovať duchov.”

Na čo on reagoval: “No problem, presúvame ťa von zo skupiny, lebo to by tiež nedopadlo dobre. Prosím, daj nám ešte jednu šancu.”

Potom mi ponúkol tentokrát tzv. “nebiblické” štúdium biblických jazykov. Vraj aby som si vybrala nejaký z ponuky a že tam nebudem mať problém s tým, či inštruktor bude, alebo nebude obdarovaný Duchom Svätým, lebo ma bude učiť len jazyk, ale nie Bibliu. Lenže opis kurzov hovorí iné. Potom sa ma opýtal, či som už niekedy študovala Hebrejčinu, alebo Aramejčinu. Odpovedala som, že nie ako na jazykovke, ale študujem ich “prirodzene”, t. j. súbežne s náukou Starej Zmluvy u židovského rabína. Takže nemám dôvod ani potrebu žiadať o kurz biblických jazykov. Aj tak ma však úpenlivo prosil, aby som mu dala ešte jednu šancu “krivdu napraviť”, a že mi posiela zoznam biblických jazykových kurzov, nech si len vyberiem.
Odpovedala som: “Daj mi dva dni, Kailil, ja sa na to opýtam Ducha Svätého, lebo On je môj Učiteľ. Odpoviem ti však len to, čo mi povie On. Nič viac. Ja si sama nič vyberať nebudem.” Bol prekvapený, ale súhlasil.

A dnes ráno mi Pán dal odpoveď snom:

V duchu som cestovala v autobuse, ktorý šiel po ceste v pochmúrnej, sivej atmosfére záplav, tmy a oblakov. Navyše, cesta bola na strane protismeru doslova vymytá záplavovou vlnou a bahnitá riava pod ňou bola v hlbke asi 20 – 30 metrov!  Autobus mal už-už zahnúť vpravo, keď sa šofér otočil od volantu smerom ku mne, nechajúc autobus ísť priamo. Povedala som: “Tu musíš zahnúť vpravo! Nesmieš pokračovať!” Keď sa na mňa pozrel, rozlíšila som Satanov úškľab a vedela som, čo mi Pán hovorí. Satan strhol volant prudko doprava a autobus sa doslova otočil a zosunul do riavy, ale môj duch v ňom už v tom momente nebol.

Nech je zvelebený Pán, ktorý ma stráži a ktorý ma varoval ako ja dnes varujem teba!

Takže som ráno spísala všetky 100% biblické fakty o tom, prečo nemôžem pokračovať v štúdiu na danom inštitúte a to v žiadnom z ponúkaných kurzov. Nie sú totiž od Boha, sú jedovaté. Sú to len náuky ľudí a ich tradícií, avšak zmiešané s démonickými doktrínami izmov, ktoré Boží človek nesmie prijímať, ak chce splniť podmienky zmluvy s Bohom a ostať v Jeho požehnaní a jednote s Ním naveky.

Nech je zvelebený Pán, ktorý ma nevydal nepriateľom za pokrm, ale zjavil mi, aký ŠŤASTNÝ JE KAŽDÝ, kto sa spolieha na Neho. Nie na tituly a diplomy, ani na márnu slávu a povesť ľudí, ale IBA NA KRISTA.

Najnovšie príspevky