Korach mal Pravdu

29 JÚNA 2022
Všetci sme svätí. Ale potrebujeme, aby táto svätosť žiarila. A aby sme svietili, musíme byť zapojení do Zdroja energie.

Nm 16,3: A zhromaždili sa proti Mojžišovi a proti Áronovi a povedali im: Beriete na seba príliš veľa, lebo celé Zhromaždenie je Sväté, každý z nich a Pán je medzi nimi; prečo sa teda povyšujete nad Zhromaždenie Pána? 

Korach mal pravdu. Mal skutočnú pravdu a skutočnú otázku. Len nemal záujem počuť odpoveď.

Všetci ľudia stáli na hore Sinaj a prijali Zákon – najvyššiu formu proroctva.

S každým jednotlivcom Boh uzavrel Zmluvu, v ktorej sľúbil: „Budete pre mňa kráľovstvom kňazov a svätým národom.”

Áno, je pravda, že všetci, ktorí sme oddelení pre Boha, vkúpení a znovuzrodení, sme svätí. V tom mal Korach pravdu.

Ale potrebujeme, aby táto svätosť žiarila. A aby sme svietili, musíme byť zapojení do Najvyššieho Zdroja energie. Musíme byť zjednotení s Kristom.

A tu sa Korah mýlil. Pretože na pripojenie k niekomu Vyššiemu, ako sme my, potrebujeme Niekoho, kto tam už je.

To bola úloha Mojžiša a Árona a je to úlohou každého spravodlivého, ktorý je nositeľom Ducha Svätého v každej generácii:

Viesť každú Kristom vykúpenú dušu, aby našla svoje spojenie s nekonečným svetlom Boha v Nebesiach a rozdúchavať plamene ich ohňa.

Aby sa nad Zhromaždenie Pána, t.j.Božích Vyvolených – Božiu Cirkev Novej Zmluvy, nik nepovyšoval.

Najnovšie príspevky