Kozmická dráma slobodnej voľby

4 DECEMBRA 2023
Jakub sa napokon vrátil k svojmu otcovi Izákovi v Hebrone. Biblia potom zaznamenáva smrť Izáka a potom uvádza Ezauových potomkov.

Po Ezauovej smrti nemohli jeho potomkovia založiť stabilnú monarchiu, ale museli pozvať cudzích kráľov, aby udržali poriadok medzi rodmi, ktoré z neho pochádzajú.

Gn 36:31: Toto sú králi, ktorí vládli v Edome.

Správa o týchto kráľoch sa zmieňuje o vytvorení a následnom kolapse duchovného sveta „Chaosu“, ktorý predchádzal duchovnému svetu „Nápravy“. Náš fyzický vesmír je odvodený zo sveta „Nápravy“, ale obsahuje aj zvyškové prvky zo sveta „Chaosu“.

Svet „Chaosu“ bol známy pod týmto názvom, pretože sily v ňom boli príliš sebecké na to, aby navzájom spolupracovali, rovnako ako nezrelé dieťa nedokáže zladiť svoje protichodné emócie. A tak ako detinskosť dieťaťa musí byť rozbitá krízou dospievania, aby mohlo prejsť do zrelej dospelosti, musel sa svet „Chaosu“ rozbiť, aby na jeho troskách vznikol svet „Nápravy“.

Egocentrizmus je teda zakorenený v našom svete ako pozostatok tohto zničeného sveta. Tieto sily sveta „chaosu“ sú nevyhnutné, pretože na to, aby existovala slobodná voľba, musí existovať prvok „zla“, t. j. egocentricita, dostupná ako alternatíva k nezištnosti a dobru.

Úlohou Jakuba a jeho potomkov v priebehu dejín je pozdvihnúť Ezauových duchovných potomkov – padlé sily sveta „chaosu“ – prostredníctvom posväcovania hmotného sveta.

Najnovšie príspevky