Kráčaj Bez Strachu

26 DECEMBRA 2022
Len tým, že si spomenieme, že nie sme na mieste, kam patríme, môžeme dúfať, že ho prekročíme.

Jakuba bolelo, že musel opustiť Zasľúbenú zem a zostúpiť do Egypta. A predsa, Boh nerieši bolesť. Namiesto toho mu hovorí, aby sa nebál.

Gn 46:3: Boh povedal Jakobovi: Neboj sa zostúpiť do Egypta…

Zjavne, na rozdiel od strachu, nepohodlie muselo zostať.

To isté platí aj pre nás. Bolesť je skutočná. Strach nie je.

Bolesť je skutočná, pretože nie sme na svojom skutočnom mieste. Nič nie je na svojom pravom mieste. Hovorí sa tomu vyhnanstvo. Vyhnanstvo duše.

Strach nie je skutočný – nie je sa čoho báť. Pretože nech sme kdekoľvek, Boh je tam s nami. Lebo On je všade.

Jediné, čoho sa musíme báť, je, že už nemusíme cítiť bolesť. Bojme sa vedieť si predstaviť, že toto je naše miesto.

Lebo práve bolesť z vedomia, že sme na nesprávnom mieste, nás dvíha vyššie, za toto miesto.

Najnovšie príspevky