Kto má Správne Zmýšľanie?

3 JÚNA 2023
Boh potom poučil Mojžiša o zákonoch týkajúcich sa ženy, podozrivej z cudzoložstva.

Ak má manžel dôvod podozrievať svoju manželku z cudzoložstva, mal by s ňou najprv súkromne túto záležitosť otvoriť; ak jej skutky budú v ňom naďalej vzbudzovať podozrenie, môže ju podrobiť skúške, ktorou Boh ukáže, či je nevinná alebo vinná. Tento test fungoval iba vtedy, ak boli pohnútky manžela úplne čisté, ak sa on sám neprevinil cudzoložstvom a keď bola cudzoložstvom zdesená spoločnosť ako celok. (Vzhľadom na všetky tieto faktory bol tento rituál u Židov prerušený nejaký čas pred druhým storočím po Kristovi.)

Nm 5:12: Boh prikázal Mojžišovi, aby povedal Deťom Izraela: Keby sa mužova žena zatúlala a vyvolala v ňom podozrenie, že je mu neverná.

Spáchať zločin proti Bohu — a toho sa najskôr dopúšťame v duši — je hrozný čin, pretože Boží ľud je „vydatý“ za Boha. Keby cudzoložníci neboli zosobášení, ich správanie by nebolo tak prísne posudzované; za to, že zradili zmluvný vzťah, si zaslúžia trest. To isté platí o Božom ľude. Zločin nie je len technický zločin; je to osobná urážka nášho milovaného Božieho Manžela.

Súc Kresťanmi, je naše spojenie s Bohom také silné, že je pre nás v podstate nemožné prestúpiť Jeho vôľu. Jediný spôsob, ako sa môžeme dopustiť zločinu, je sebaklam, že páchanie hriechov neohrozí naše spojenie s Bohom.

Ale ak budeme mať Pána pred očami, t.j.keď si budeme pripomínať, že Boh je náš „manžel“, pomáha nám to vyhýbať sa páchaniu zlých skutkov.

Najnovšie príspevky