Kto Poslal Teba?

13 JÚLA 2022
Kroky človeka riadi Pán a On má záľubu vo svojom spôsobe. (Ž 37:23)

Keď Syn Izraela príde na určité miesto, je to s vnútorným Božím zámerom a účelom – vykonať prikázanie, či už prikázanie medzi človekom a Bohom, alebo prikázanie medzi človekom a jeho blížnym. Syn Izraela je Boží posol.

Nech by sa tento posol nachádzal kdekoľvek, predstavuje silu Toho, kto ho poslal.

Vyššia vlastnosť, ktorú duše majú, je vyššia ako anjeli (ktorí sú tiež „poslami“), pretože duše sú poslami na základe Božieho Zákona.

Najnovšie príspevky