Lámanie Mozgu

3 JÚLA 2022
Múdrosť vo vzťahu k Bohu je taká, ako je kvalita životnej sily vo fyzickom a materiálnom konaní vo vzťahu ku kvalite životnej sily múdrosti, …

… pričom múdrosť je začiatkom a zdrojom života – je silou v človeku a vo všetkých fyzických tvoroch.

Lebo životná sila telesnosti je ako nič v porovnaní so životnou silou v písmenách reči, ktorá – na druhej strane – je ako nič v porovnaní so životnou silou v písmenách myšlienok, ktorá – na druhej strane – nie je ničím v porovnaní so životnou silou a úrovňou emotívnych atribútov, z ktorých je táto myšlienka odvodená, čo je naopak ničím v porovnaní so životnou silou a úrovňou a stupňom múdrosti, chápania a poznania, zdrojom emotívnych atribútov.

Presne taká je kvalita a úroveň múdrosti, začiatok a zdroj životnej sily vo všetkých svetoch, vo vzťahu k Svätému Bohu, ktorý nech je požehnaný vo svojej sláve a podstate, ktorý je povýšený a vyvýšený o myriady stupňov povýšenia viac, než je kvalita múdrosti povýšená nad kvalitu životnej sily v akcii, pretože toto je povýšenie len o päť stupňov, menovite úrovne konania, reči, myslenia, emotívnych vlastností a intelektu.

Ježiš však, nech je zvelebené Jeho sväté Meno, je však „vznešený a vyvýšený“ nad úroveň múdrosti nekonečnými myriádami takýchto stupňov.

Najnovšie príspevky