Liečenie Duše

8 JÚNA 2023
Liečenie duše je ako liečenie tela:

Rozhodujúcim prvým krokom je identifikovať miesto choroby, či už je to spôsobené hrubosťou, sprostosťou a skazenosťou jeho fyzického tela alebo zlyhaním jeho duševných síl, pričom človek má sklony k nežiaducim charakterovým črtám, ako je arogancia alebo klamstvo a podobne.

Alebo môže byť zdrojom choroby zvyk – neadekvátna výchova alebo nevhodné prostredie, ktoré prinieslo zlé návyky.

Bez zistenia konkrétneho miesta ochorenia a príčiny infekcie nie je možné začať liečbu.

Dá sa len nariadiť usporiadané a správne správanie vo všetkých záležitostiach, čo robiť a čomu sa vyhnúť. „Konať dobro“ v zmysle dodržiavania prikázaní, určovania časov na štúdium Biblie a získavania dobrých charakterových vlastností – a tiež „odvracať sa od zla“.

Najnaliehavejšie však je, aby si pacient uvedomil dve veci:

a) aby vedel, že je chorý, a čo najvrúcnejšie túži po vyliečení zo svojej choroby;

b) vedieť, že môže byť vyliečený, s nádejou a absolútnou dôverou, že s pomocou Boha bude zo svojej choroby skutočne vyliečený.

Najnovšie príspevky