Lož a Faloš

8 MARCA 2024
Pravda je stredná cesta.

Sklon doprava, byť na seba príliš prísny a nachádzať chyby alebo hriechy, ktoré nie sú v súlade s pravdou, alebo sklon doľava, byť príliš zhovievavý, zakrývať svoje chyby alebo byť zhovievavý v požiadavkách služby z nezriadenej sebalásky – oba tieto spôsoby sú falošné.

Najnovšie príspevky