Mission Impossible?

21 JÚNA 2022
Keď ti povedia: “Nemôžeš ísť touto cestou, je to nad tvoje schopnosti!”- chop sa jej ako svojho osudu.

Vieš, že na zem sme neboli  daní, aby sme robili možné, ale nemožné? Len nechaj Boha uviesť príčinu do akcie, potenciál do skutočnosti. Nedýchal predsa zo svojich najvnútornejších hĺbok do mäsa a krvi, aby dosiahol ľahké a obyčajné. To isté je pravda o skutočnom Kresťanstve:

  • Sme tu, aby sme dosiahli nemožné
  • Konáme Božie, t.j.nadprirodzené skutky
  • Hľadíme na neviditeľné
  • Volíme si pád do výšky
  • V prirodzenom svete žijeme nadprirodzeným spôsobom

Naučiť svet triky, ktoré predstiera, že ich nedokáže. Naplniť ho svetlom, o ktorom nevie. Aby slepí videli, hluchí počuli, horké osladlo, tma svietila. Aby sa každodenná práca stala jednotou s Bohom. Odtrhnúť fasádu sveta a primäť ho, aby vyznal svoju skrytú jednotu s Bohom.

Keď ti teda povedia: „Nemôžeš ísť touto Cestou, je to nad tvoje možnosti!“ – chop sa tejto Cesty lebo On je tvoja budúcnosť.

Najnovšie príspevky