Mojžiš a Ty

18 FEBRUÁRA 2022
Ak miluješ to, čo učíš, objavíš viac múdrosti. Ak miluješ toho, koho učíš, objavíš sám seba.

V celej pasáži o príkaze sa meno Mojžiša nespomína ani raz. Zároveň celá pasáž pozostáva z toho, že Boh hovorí priamo k Mojžišovi a hovorí mu: „Urobíš toto“ a „urobíš tamto“. To všetko je odrazom hlbokého vnútorného napätia v samom Mojžišovi. Vskutku, v rámci každého skutočného učiteľa.

Mojžiš, ako hlavný učiteľ, bol mužom dvojakej vernosti. Jeho život bol úplne spätý s Božím Zákonom, ktorý učil, takže on a Zákon boli jedno. A jeho život bol úplne spätý s ľuďmi, ktorých viedol, vychovával a miloval.

Takže keď prišlo k zúčtovaniu medzi Zákonom a jeho ľudom – pretože jeho ľud vyrobil zlaté teľa a Boh sa ho chystal vymazať z existencie – Mojžiš sa musel rozhodnúť, kým je vo svojom najpodstatnejšom ja. Zistil, že sú to jeho ľudia.

Povedal: “Odpusť im, alebo mňa vymaž z knihy, ktorú si napísal!”

Boh urobil oboje. Ľuďom odpustil. A vymazal meno Mojžiša z predchádzajúcej pasáže.

Pretože tak ako Mojžiš odhalil svoje najvnútornejšie ja tým, že požadoval, aby bol vymazaný, tak aj táto pasáž hovorí o Mojžišovi, ktorý presahuje Mojžiša, presahuje akéhokoľvek meno. Iba o “tebe.”

Najnovšie príspevky