Mojžišove Iskry

7 OKTÓBRA 2023
Keď Mojžiš ukončil svoj rozlúčkový prejav, Boh mu dal pokyn, aby vystúpil na horu Nebo.

Boh prorocky ukázal Mojžišovi budúcnosť židovského ľudu. Tóra sa potom končí Mojžišovou smrťou a informuje nás, že nikdy nepovstane žiadny iný prorok, ktorý by sa vyrovnal jeho úrovni proroctva.
Mojžišove iskry

Dt 34:1: Boh ukázal Mojžišovi všetko, čo postihne krajinu Izraela.

Vízia budúcnosti ľudu Izraela, ktorú Boh udelil Mojžišovi, až po víziu konečného, mesiášskeho vykúpenia vrátane, je vhodným záverom Tóry (prvých piatich kníh, ktoré dal Boh zapísať Mojžišovi). Ale celé Božie Slovo bolo dané ľudstvu, aby nám umožnilo urobiť zo sveta Boží domov. Tento cieľ bude nakoniec dosiahnutý až po príchode konečného vykúpenia. Boh aj nám dnes chce ukázať všetko, čo nás postihne, aj to dobré, čo nás čaká.

Učíme sa, že iskra Mojžišovej duše je prítomná v Božích vodcoch každej generácie, ako aj v každom z nás ako Veriacich v Krista. Mojžišove požehnania – ktoré nám poskytujú prostriedky, impulz a víziu naplniť naše, Bohom dané poslanie a náš osud a privedú svet k jeho úplnému zavŕšeniu – sú prenášané skrze duchovných vodcov našej generácie a potom skrze nás samých, nás, keď sa pozeráme na Bibliu ako na nášho sprievodcu plného života, aby sme sa spojili s Bohom a premenili naše životy a náš svet na skutočný Boží domov.

Najnovšie príspevky