Múdrosť Prísloví

19 OKTÓBRA 2022

Milujem tých, ktorí Ma milujú sebaobetavou láskou; a tí, ktorí Ma hľadajú, Ma nájdu.

Opustite hlúpe spôsoby a žite; a kráčajte cestou rozumnosti.

Najnovšie príspevky