Myseľ očistená Božím Slovom

17 MÁJA 2021
Dnes sa s tebou chcem podeliť o tom, akým požehnaním pre jednotlivca, vzťah, rodinu aj spoločnosť je, ak si manželia navzájom pomáhajú v prijímaní náuky Božieho Slova. Lebo práve tento nesmierne dôležitý a životaplný detail je práve tým, ktorým plníme celý Zákon aj jeho najväčšie prikázania.

Ef 5,25-27: Manželia, majte sebaobetavú lásku k svojim manželkám, rovnako ako má Kristus sebaobetavú lásku k Cirkvi Novej Zmluvy a seba samého vydal za ňu, Aby ju priviedol k svätosti tým, že ju očistil ponorením do vôd Božieho Slova, Aby si ako Ženích mohol predstaviť, ako svoju nevestu, Cirkev Novej Zmluvy v celej jej sláve Nepoškvrnenú a bez vrásky, alebo iných takých vecí, ale aby bola svätá a bez poškvrny.

V 1Jn 1:7 apoštol píše, že očistení sme Baránkovou krvou”. Ale očistenie, ktoré sa nachádza tu v Ef 5:26, je iného druhu. Hebr 9:22 hovorí: „Takmer všetky veci sú očistené krvou.“ Takmer všetky sú, ale nie všetky. Existujú totiž veci, ktoré sa musia očistiť iným spôsobom. Ef 5:26 nám hovorí, že očistení sme „ponorením do vôd Božieho Slova“.

Sú veci, ktoré budú očistené – veci v našej mysli, veci, ktoré sa týkajú správania, veci, ktoré súvisia s charakterom a prístupom-, alebo ktoré sú očistené vodou. Slovo „voda“ tu má symbolický význam a vzťahuje sa na Božie Slovo a tiež na Ducha Svätého. Kristus nám v Jn 6 odovzdal nádherné učenie, ktoré často uplatňujeme počas sviatku Prechodu, a to ohľadom „jedení” Jeho tela a „pití” Jeho krvi.

Ježiš tu naozaj nikdy nehovoril o žiadnej eucharistii, ani o žiadnych, okultným rituálom, obetovaných keksoch a víne.

Na konci hovorí svojmu publiku: „Slová, ktoré vám hovorím, sú duch a sú život“ (Jn 6:63).

V Biblii – pokiaľ sa jedná o skutočný preklad svätých spisov – máme Božie Slovo a Ježiš hovorí, že ono obsahuje moc. Má moc očistiť myseľ človeka, pretože môžeme myslieť iba na to, čo nám do mysle vstupuje, alebo na pojmy, ktoré sú obsiahnuté v slovách. Slová sú takto iba symbolmi myšlienok, ktoré používame na zdôvodnenie. Tieto myšlienky potom premieňame na skutky, na konanie, ktoré sa stáva súčasťou nášho charakteru a nášho postoja.

Na iných miestach Biblie sa Duch Svätý porovnáva s vodou a olejom. Oboje má revitalizačné, vyživujúce, čistiace, čistiace a sanitačné vlastnosti. Všetci vieme, ako používame vodu na čistenie vecí; voda je univerzálne rozpúšťadlo. Na čistenie vecí nepoužívame až tak veľmi olej, ale na druhej strane Samaritán v podobenstve ošetroval rany zbitého blížneho práve olejom (Lk 10:34). Malo to na neho očistný účinok. Preto sme a máme byť pravidelne obmytí vodou Božieho Slova v spojení s novou prirodzenosťou, ktorá nám je daná Bohom prostredníctvom Jeho Ducha.

Takto nám Ježiš pomáha pochopiť, prečo je štúdium Božieho Slova také dôležité. Potrebujeme Jeho Slovo v sebe, aby sme podľa neho mohli myslieť, a ak týmto Kristovým slovám uveríme, začnú čistiť a očistia tak spôsob, ako zmýšľame a následne aj náš charakter aj skutky. Boh nech žehná manželov, ktorí si takto pomáhajú splniť svoje Bohom dané povolanie v manželstve aj živote!

P.S.: Kto nevie ako, alebo ešte neprijal novú prirodzenosť, t.j.znovuzrodenie, ktoré Ježiš prikazuje, nech ma kontaktuje.

Najnovšie príspevky