Myšlienky dávajú život

14 OKTÓBRA 2023

Na čo sa pozeráš je ako myslíš.
Čo si myslíš je to, ako sa cítiš.
Ako sa cítiš je to, ako žiješ.

Myšlienky môžu dať život. Myšlienky môžu zabíjať.

Napríklad vojak. Tóra prikazuje vojakovi vo vojne: „Nedovoľ, aby tvoje srdce zoslablo. Neboj sa. Nerob paniku!”

Predstav si toto: armáda sa k tebe rúti. Tvoje oči boli svedkami jej divokosti. Ako môžeš prikázať svojmu srdcu, aby sa nebálo?

Maimonides vysvetľuje: Nemysli na tie myšlienky a nebudeš sa báť. Vyhýbaj sa im, ako sa vyhýbaš letiacemu šípu.

Pretože takéto myšlienky ohrozujú nielen tvoj život, ale aj celý Boží národ.

Vojak musí myslieť len na jednu myšlienku: Čo musím práve teraz urobiť?

Dnes je celý židovský národ napadnutý. Dnes sme všetci vojakmi.

Dnes potrebujeme povznášajúce myšlienky. Potrebujeme viac prikázaní. Potrebujeme lásku a úctu jeden k druhému. Jednotu.

Nepotrebujeme rušivé obrázky. To sú guľky nepriateľa, zbrane teroru, smútku a temnoty.

Namiesto toho sa pozri na zábery statočných mladých ľudí, ktorí nás chránia so sršiacim optimizmom a neporaziteľnou odvahou.

A považuj sa za vojaka ako oni. Opýtaj sa sám seba: “Na čo som práve teraz potrebný?”

„K akému prikázaniu sa môžem zaviazať? Koho život môžem rozveseliť? Koho srdce môžem zahriať?”

To sú myšlienky, ktoré zachraňujú životy.

To sú skutky, ktoré zachraňujú národ.

Najnovšie príspevky