Naozaj Vďačný

5 DECEMBRA 2022
V našom živote je toľko vecí, ktoré ani neuznávame za požehnania, pretože ich považujeme za “samozrejmosť“.

A nezriedka za samozrejmosť považujeme aj Boha, Jeho služobníkov, ľudí okolo nás, každú pomoc a všetko ostatné, ba dokonca aj to, čím nám Boh pomáha aby sme neskončili v ohnivom jazere. Ale my sme nevďační. A v tejto pýche nám vôbec nedochádza, že my si v skutočnosti vôbec nič nezaslúžime.

Prís 17:13: Kto odpláca zlým za dobré, nehne sa z jeho domu zlo.

Zamysli sa nad tým, koľkokrát si ignoroval Ducha Svätého v Bratovi či Sestre v Kristovi, koľkokrát si neúprimne reagoval voči človeku, skrze ktorého Boh teba sýtil pravdou Slova. A či ty vieš, prečo si svoj hriech už toľkokrát opakoval? Lebo verš z Prísloví hovorí:

Kto neúprimnosťou odpláca za pravdu, NEHNE SA z jeho vnútra ZLO.

Zamysli sa, koľkokrát je pre teba „nudný“ deň niečím, na čo sa sťažuješ, než aby si bol vďačný, že sa nič strašné nestalo. Určite v optike proroctiev, ktoré sa ešte majú naplniť.

Skús sa teraz hneď zamyslieť nad všetkým, za čo máš byť vďačný, ale ty sám považuješ za samozrejmosť (napr. zobudil som sa, deti sú zdravé, manžel mi pomáha všade, kde môže, mám prácu, dostal som sa do práce načas, dokončil som svoj projekt, môžem si čítať nový blog, môžem študovať v bibickej škole, mám si čo obliecť, je mi daná strava, elektronika, domáce spotrebiče, mám zariadenú kuchyňu aj dom, atď.)

A teraz sa zamysli ako často si uvedomuješ a si naozaj vďačný za tieto oblasti Bohu, lebo ich považuješ za skutočné požehnanie. Naozaj vďační sme len vtedy, ak táto vďačnosť nie je len slovom v našich ústach, ale je predovšetkým skutkom.

Zamysli sa nadtým, koľké veci považuješ za také, na ktoré máš vo svojom živote “nárok” a pritom si ich vôbec nezaslúžiš (napr. Božie Slovo, Bibliu, Ducha Svätého, Spásu, Brata a Sestru v Kristovi, radu, nádej, povzbudenie, extra hodiny výuky Slova, duchovnú pomoc doslova na telefóne atď.).

Koľko vecí ti takto bolo daných, a pritom ty sám na nich nemáš žiadnu zásluhu, lebo tá patrí Ježišovi?

A teraz sa zamysli, aké by to bolo, keby si sa dnes ráno zobudil len s tým, za čo si bol včera naozaj vďačný.

Najnovšie príspevky