Narodenie a smrť Mojžiša

16 FEBRUÁRA 2022
Skvelí učitelia nikdy nezomrú.

Mojžiš sa narodil v siedmy deň mesiaca Adar a zomrel v ten istý deň o 120 rokov neskôr.

A skutočne, nielenže nechýba v žiadnej pasáži, on je navyše eminentne prítomný v každom verši. Každý verš je totiž pokynom priamo od Boha Mojžišovi.

Len to, že namiesto toho, aby sa volal Mojžiš, sa teraz volá „ty“.

„Ty,“ znamená „podstata tvojho bytia“.

Čo dáva zmysel, pretože iba zjavený Mojžiš odišiel z tohto sveta. Skrytý, podstatný Mojžiš nikdy nezomrel.

Predtým, ako Mojžiš dostal svoje meno, ho jeho matka ukryla. Bol skrytý pred svetom.

A počas svojho života skrytý zostal.

Mojžiš, o ktorom sme čítali, Mojžiš, ktorého poznali ľudia, to bol len vonkajší Mojžiš.

Ale vnútorný Mojžiš, esenciálny Mojžiš, v tom nie je žiadna zmena. Ten s nami zostane navždy.

A tak isto s Mojžišom každej generácie.

Najnovšie príspevky