Nebezpečná Spokojnosť

4 JÚLA 2022
Duchovno a telesno sú vo svojej podstate protikladné.

Vyššia telesná kvalita je nedostatok duchovnej.

V materiálnych veciach je ten, kto je „spokojný so svojím údelom“, individualitou najvyššej kvality. Osoba, ktorá má túto vlastnosť, prostredníctvom práce dosiahne najvyššie úrovne.

V duchovných veciach je však uspokojiť sa so svojím údelom, tým najhorším nedostatkom a vedie, nedajbože, k zostupu a pádu.

Najnovšie príspevky