Nejedzte žiaden kvas

6 APRÍLA 2023
Ten, kto si na Pesach dáva pozor na to najmenšie kvasené jedlo, zaručene nezhreší (neúmyselne) celý rok.

Po tom, čo sa rabín Moše oženil so sestrou rabína Šoloma, všimol si, že jeho nový švagor počas Pesachu nepoužíva cukor. Rabín Moše nechápal prečo: sám vlastnil a prevádzkoval cukrovú rafinériu a vedel, že do procesu výroby cukru nie sú zahrnuté žiadne kvasinky.

Rabín Moše sa rozhodol darovať svojmu švagrovi na Pesach cukor. Napriek svojej dôvere, že jeho cukor je pre Pesach 100-percentne kóšer, prijal mimoriadne opatrenia, kúpil nové vybavenie a na každom kroku prevzal osobnú zodpovednosť za výrobu.

Deň pred Pesachom priniesol cukor rabínovi Šolomovi. Potom pokračoval v opise celého procesu destilácie cukru, pričom poukázal na to, že neexistujú absolútne žiadne dôvody na obavy. Dodal, že napriek tomu on, Rabín Moše, osobne dohliadal na výrobu týchto kociek cukru.

Keď rabín Moše hovoril, všimol si vážny výraz na švagrovej tvári. Čím viac to rozvádzal, tým vážnejší bol jeho výraz. Keď rabín Moše skončil, jeho švagor vzal kocku cukru a rozlomil ju na dve časti. Vypadlo zrno pšenice…

Najnovšie príspevky