Nekonečné kráčanie

12 FEBRUÁRA 2023

Aby sa dokončil príbeh Yitro, Božie Slovo preskočí o štyri mesiace dopredu na deň potom, čo Mojžiš naposledy zostúpil z hory Sinaj.

Ex 18:13: V nasledujúci deň Mojžiš sedel, aby súdil ľud.

Keď sa zdá, že náš duchovný život plynie hladko, môžeme si myslieť, že sme prekonali životné výzvy a môžeme si sadnúť a relaxovať.

Aby sme mohli správne reagovať na tento pocit, stačí sa pozrieť na Mojžišov príklad. Keď bol Mojžiš na vrchu Sinaj, dosiahol vrchol duchovnosti, no hneď ako sa opäť pripojil k ľudu, pustil sa priamo do svojej novej úlohy súdiť prípady, ktoré mu ľudia predložili.

Podobne, aj keď sa nám zdá, že sme dosiahli vrchol svätosti, stále je tu zajtrajšok, kedy by sme ako Mojžiš, mali ísť ďalej.

Ako je napísané:

Ž 84:7: Idú od sily k sile, každý z nich, kto sa zjavuje pred Bohom v Sione.

Najnovšie príspevky