Nekonečné Stúpania

31 JANUÁRA 2024
Keď sa zdá, že náš duchovný život plynie hladko, veľmi ľahko si môžeme začať myslieť, že už sme prekonali všetky životné výzvy a môžeme si sadnúť a oddýchnuť si.

Ex 18,13: V nasledujúci deň [po Mojžišovom zostupe z vrchu Sinaj] Mojžiš sedel, aby súdil ľud.

Aby sme mohli správne reagovať na tento pocit, stačí sa pozrieť na Mojžišov príklad.

Keď bol Mojžiš na vrchu Sinaj, dosiahol vrchol duchovnosti. No hneď ako sa opäť pripojil k ľudu dole, pustil sa priamo do svojej novej úlohy súdiť prípady, ktoré mu ľudia predložili.

Podobne, aj keď sa nám zdá, že sme dosiahli vrchol svätosti, stále je tu zajtrajšok – kedy by sme, tak ako Mojžiš, mali náš pohľad zamerať ešte vyššie.

Najnovšie príspevky