Neplytvajme Životom Blížnych

9 OKTÓBRA 2022
Božia dobrota je nesmierna, a jeho vôľou je, aby nik z nás nezahynul navždy. Preto nás nabáda voliť zi život a nie smrť a to nielen ako ultimátny cieľ, ale vo všetkom našom správaní.

Každý z nás sa prijatím viery a Spásy môže stať Božím služobníkom. A ver mi, slúžiť Bohu je to najúžasnejšie povolanie na svete. Aj keď so sebou niekedy prináša bolesť a trápenie, ktoré nebolo poslané Bohom a teda sa diať nemá. Prečo sa deje? Vysvetlím na skúsenosti:

Nedávno mi priateľ poslal žiadosť o perličku. Keďže ten priateľ nie je nováčikom na stránke, vie, aký je presný postup žiadosti o akýkoľvek kurz. Takže stačilo naozaj minimálne: prejsť na stránku vyvolenej lekcie, kliknúť na link s emailom a iba ho odoslať. Subjekt správy je predvolený, nič netreba nikam písať.

Keď však žiadosť prišla, subjekt emailu oznamoval žiadosť o PRL72, zatiaľčo priateľ v chate spomínal PRL84. Navyše, žiadosť o predošlú PRL prišla úplne v poriadku ako mala, takže mi bolo jasné, že chyba bude na strane odosielateľa žiadosti. Ale aby som mu neublížila, preposlala som žiadosť správcovi siete a webu, aby mi potvrdili, čo som vedela už dávno, lebo toto nebolo prvýkrát, čo sa to stalo. Ten mi však potvrdil, čo aj technici – správcovia sietí a aplikácií:

“Je nemožné odoslať automaticky generovaný email s predvolenými nastaveniami zo stránky tak, aby bol subjekt po prijatí zmenený, ani nie je možné odoslať žiadosť zo systému o kurz s konkrétnym číslom tak, aby prijímateľ dostal žiadosť o kurz s iným poradovým číslom. Systém subjekty emailov neprepisuje, ani nemení poradové čísla, ani nespája jednotlivé kurzy spoločne emailami. Subjekt emailu bol upravený manuálne, buď skopírovaním subjektu z iného emailu, alebo odoslaním žiadosti z kurzu PRL72.”

Keďže mi to potvrdili nezávisle na sebe piati ľudia, preposlala som ich “nález” priateľovi. Ten odpovedal, že on spravil ako obyčajne (rozumej: chyba nie je uňho) a nič viac. Možno hovoril pravdu, možno si PRL72 nastavil v emailovom nastavení ako predvoľbu a zabudol na to. A aj na to, že rovnaká vec sa stala už v minulosti a dodnes ju neriešil. Ani prstom sa jej nedotkol. “Iba” preposlať vec ďalším, nech to riešia oni, nie je riešením, ani zodpovedným správaním. Keďže mi hriech v celej tejto veci doslova bil do očí, celú záležitosť  som preposlala hneď potom aj Pánovi.

Čo mi odkázal pre priateľa, zhrniem takto:

“Ak ty sám duchovne nerastieš a nevzdelávaš sa v používaní nástrojov, ktoré boli na čas zverené tebe, ak sa ich ty sám neučíš ovládať a spravovať ako máš, v prípade situácie ako je táto, si nástrojom Diabla pre vznik zbytočného konfliktu a rozdelenia v spoločenstve blížnych.

Takto doslova plýtvaš životnou silou ľudí, ktorí sú pre tvoju nedbanlivosť a zaťatú nekajúcnosť volaní všetku prácu pre Boha nechať ležať a trápiť svoje duše sledovaním, čo bolo zverené tebe. Tvoja vlastná prokrastinácia – ak veci neriešiš okamžite, ale ich odkladáš – zarmucuje Môjho Ducha. Trápením ich duší plýtvaš ich životnou silou pre vlastnú nedbanlivosť a takto poškodzuješ veľa dobrého – ničíš svet.

Preto sa spamätaj odkiaľ si padol a konaj ako prv. Inak prídem a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta – ak nebudeš robiť pokánie.”

Nech nás Boh chráni pred plytvaním života iných a trápením ich duší!

Zuzana

Najnovšie príspevky