Nezištná Modlitba

6 DECEMBRA 2022
Jakub poslal k Ezauovi poslov, aby mu oznámili, že sa vracia do Kanaánu a chce s ním uzavrieť mier. Poslovia sa však k Jakubovi vrátili so správou, že Ezau sa s ním pripravuje na stretnutie s práporom bojovníkov.

Jakub prijal na túto správu trojakú odpoveď: poslal Ezauovi veľkorysý dar, aby sa ho pokúsil upokojiť, modlil sa k Bohu a pripravoval sa na vojnu, ak to bude potrebné.

Gn 32,11: Jakub sa začal modliť: Nie som hoden ani najmenšej zo všetkých láskavostí a všetkej vernosti, ktorú si Ty preukázal Tvojmu služobníkovi;

Aj keď si Jakub určite uvedomoval svoje mnohé zásluhy, dokázal sa povzniesť aj nad prirodzenú ľudskú krátkozrakosť a uvedomiť si, ako nekonečne sme všetci Bohu zaviazaní. Z tohto pohľadu Jakob pokorne predpokladal, že jeho zásluhy sú nedostatočné na to, aby si zaslúžili Božiu ochranu. Preto prosil Boha, aby ho a jeho rodinu zachránil nie pre jeho vlastné zásluhy – hoci bol skutočne hodný – ale zo svojej čistej láskavosti.

Podľa Jakubovho príkladu vždy, keď o niečo prosíme Boha, aj my by sme sa mali odvolávať výlučne na Jeho láskavosť a milosrdenstvo. Ak požiadame o pomoc na základe našej hodnosti – a všetci máme určite isté a možno aj početné zásluhy – Božia odpoveď bude obmedzená rozsahom našej hodnosti. Ale keď pokorne ignorujeme svoju hodnotu a ukážeme, že sme sa ako Jakub povzniesli nad svoju prirodzenú krátkozrakosť, Boh odpovie požehnaním, ktoré presahuje prirodzený poriadok.

Najnovšie príspevky