Nie Drinou

18 MÁJA 2024
Pár slov môže poskytnúť mnohé uzdravenia. Pár slov, ktoré obsahujú všetkých nás.

Nie drinou, ani bojom svet nevznikol. Boh prehovoril a bolo to, svet bol stvorený slovami.

Svet nie je udržiavaný drinou ani bojom. Hovoríme slová Biblie, modlitby, múdrosti a láskavosti a svet vydrží.

Ak áno, aké úsilie od nás vyžaduje?

Že do týchto slov investujeme našu samotnú podstatu, ako On vložil Jeho samotnú podstatu do tohto sveta, ktorý stvoril.

Najnovšie príspevky