Nie o Niečom

5 JÚNA 2023
Všetko, čo vidíš, je metafora. Všetko ukazuje vyššie.

Ľudia si myslia, že Biblia je o niečom: že má vysvetliť náš svet, čo sa stalo a čo sa stane, kam ktorá vec patrí a čo s ňou robiť.

Svojím spôsobom je to pravda. Ale v konečnom dôsledku Božie Slovo nie je o niečom – všetko je o Ňom.

Boh vyžaroval svetlo, stvoril svet a naplnil ho udalosťami, ľuďmi a vecami, aby sme mali prostriedky a metaforu na diskusiu o Jeho myšlienkach.

Najnovšie príspevky