Oblečení v Božích Šatách

19 MÁJA 2023
Biblia je Boh premýšľajúci o sebe v jednoduchých príbehoch a každodenných rituáloch.

Boh je nepochopiteľný.

Ale Boh o sebe uvažuje.

A tento spôsob uvažovania o sebe nám dal, oblečený do mnohých príbehov, rituálov a spôsobov života.

Oblečení v týchto šatách sa zjednocujeme s Bohom v Jeho uvažovaní o Ňom samom.

Najnovšie príspevky