Obriezka a Abrahámova Dokonalosť

11 NOVEMBRA 2022
Medzi Abrahámom a obriezkou je zvláštne spojenie.

Hovorí sa, že Adamovi bolo daných šesť prikázaní; siedme bolo dané Noemu… a okrem toho bolo Abrahámovi dané nové prikázanie – obriezka.

Keďže príkaz bol prvýkrát daný Abrahámovi, musel mať preňho osobitný význam; z čoho vyplýva, že jeho obriezka k deväťdesiatim deviatim rokom kompletnej služby nielen pridala niečo, ale že dovtedy jeho životu chýbala ústredná zložka.

Toto je posilnené skutočnosťou, že v súvislosti s príkazom obriezky Boh hovorí Abrahámovi: „Buď dokonalý“.

Tým naznačuje, že Abrahám bol doteraz skazený a jeho služba nebola úplná.

A ako si na tom ty? Máš obrezané srdce aj uši? Tak „Buď dokonalý“, lebo aj ty si bol doteraz skazený a tvoja služba nebola úplná.

Najnovšie príspevky