Od Počiatku Stvorenia

6 SEPTEMBRA 2022
Kto má vieru v individuálnu Božiu prozreteľnosť, vie, že kroky človeka ustanovil Boh“ (Ž 37:23),

že táto konkrétna duša musí očistiť a zlepšiť niečo konkrétne na určitom mieste.

Po stáročia alebo dokonca od stvorenia sveta to, čo potrebuje očistu alebo zlepšenie, čaká, kým táto duša príde a očistí to alebo vylepší.

Aj duša od svojho vzniku čaká na svoj čas zostúpiť, aby mohla vykonávať úlohy očisty a zlepšenia, ktoré jej boli zverené.

Ty si tá duša v tele, ktorá zostúpila do tohto sveta, aby mohla vykonať jej zverené úlohy očisty a zlepšenia tohto sveta.

Najnovšie príspevky