Odmietaj Zúfalstvo!

9 JÚLA 2022
Včera som sa dozvedela “jobovku”. Ale mojou vierou to neotriaslo, i keď nešlo o žiadnu malú vec.

Moje jediné dieťa sa rozhodlo pre vojenskú službu, ktorá je, bohužiaľ, vzhľadom na proroctvá posledných čias, telesne aj duchovne životu nebezpečná oveľa viac, než sa na prvý pohľad zdá. Aj keď vyzerá vznešene. Samozrejme, Nepriateľ našej spásy sa už chystal “zgustnúť” si na mojich pocitoch matky, ale zasa mu to nevyšlo (LOL).

Duch Svätý, ktorého mi Pán dal ako Advokáta a Pomocníka aj Radcu mi totiž zjavil NÁDHERNÚ a OSLOBODZUJÚCU PRAVDU s nesmiernou NÁDEJOU.

Túto chcem odovzdať všetkým rodičom, ktorí už-už upadávajú do zúfalstva pre sužujúce myšlienky týkajúce sa ich detí.

Zatiaľčo sa Satan snažil výčitkami, že som “neustrážila svoje jedné dieťa” zasiahnúť moju dušu svojimi ohnivými šípmi a spáliť ju do tla, Duch Svätý mi s Jemu vlastným pokojom pripomínal, že úpadok do depresie a smútku, čo by bol dotyk s mŕtvolou, t.j.svetom beznádeje, depresie, tmy a nečinnosti, NIE JE môj business.

Pán mi to povedal žalmom:

Ž 121: (Pieseň Výstupu).
Pozdvihnem svoje oči k vrchom, Odkiaľ prichádza moja pomoc.

Moja pomoc prichádza od Pána, Stvoriteľa Nebies i Zeme.

On nedovolí, aby sa ti noha pošmykla; Ten, kto je tvoj strážca, nezadrieme.

Hľa, Ten, ktorý stráži Izrael, nebude driemať ani spať.

Pán je Ten, kto ťa stráži; Pán je tvojim tieňom po tvojej pravici.

Slnko ťa neudrie cez deň, ani mesiac v noci.

Pán ťa zachráni od všetkého zlého; On bude chrániť tvoju dušu.

Pán bude strážiť tvoje vychádzanie a vchádzanie odteraz až naveky.

Áno, čoby matke mi bol syn, a len NA ČAS zverený, aby som ho strážila pre Pána do momentu, kým ho On sám povolá. Ale “moje stráženie” syna tu na zemi má svoje HRANICE. A má ho aj to tvoje. A Duch Svätý mi tento fakt pripomenul s vysvetlením, že mne nikdy nebolo dané ultimátne USTRÁŽENIE jeho duše. “Strážiť” a “ustrážiť” sú dve rozdielne veci. Veď preto je aj napísané:

Ž 91:11: Lebo On dá svojim anjelom príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

Dráhá mama a drahý otec, zobuď sa a svojím duchom pozoruj a pochop, čo ti teraz poviem:

Ako nám, čoby človeku z mäsa a kostí, nie je daná moc nad našou životnou cestou, ako nám nie je dané vládnuť nad iným človekom, presne tak nám nie je dané ani ustrážiť, rozumej úplne ochrániť naše deti od všetkého. A vieš prečo nie? Lebo to ULTIMÁTNE, DOKONALÉ USTRÁŽENIE našich detí aj nás samých, patrí iba Bohu. Veď preto Ježiš povedal:

Lk 12,25-26: A kto z vás si môže, majúc USTARANÉ SRDCE, pridať čo len lakeť k Životu? Ak teda nedokážete urobiť ani maličkosť, prečo máte USTARANÉ SRDCE o to ostatné?

Veď to isté nás učia Proroci Starej Zmluvy: strážili ľud modlitbou, pôstom a ustavičným napomínaním pred Dňom Pánovho hnevu, iste. Ale nemohli nikoho ultimátne ustrážiť, aby mu zabránili v tom, prečo sa kto dobrovoľne rozhodol. Ale ani Boží ľud v jeho súžení neopúsťali, ale boli s ním v zajatí, aj v slobode. A Boh im naozaj všade pomáhal a vyslobodzoval ich. To On ich vždy ustrážil.

Aké nesmierne láskavé je Božie milosrdenstvo! Aká nádej je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi! Doslova sa splnilo, čo hovorí Žalmista:

Ž 116,6-8: Pán stráži priameho; Bol som v núdzi a On ma zachránil.

Vráť sa, duša moja, do svojho odpočinku; lebo Pán s tebou naložil štedro.

Lebo Ty si zachránil moju dušu pred smrťou, moje oko od sĺz a moju nohu pred zakopnutím.

Nech je zvelebený Pán, že sa s touto radosťou môžem podeliť s každým, kto je v rovnakej skúške a pod paľbou Nepriateľa. Ďakujem Bohu, ktorý nás stráži. Ktorý Jediný je našim Strážcom, i Ochrancom!

Nezúfaj, ale DÔVERUJ Kristovi, že IBA ON dokáže tvoje deti, aj teba naozaj USTRÁŽIŤ.

Najnovšie príspevky