Odpustenie

25 DECEMBRA 2023
Keď Jakub prišiel do Egypta, Jozef ho predstavil faraónovi.

Ako sľúbil, Jozef usadil svoju rodinu v provincii Gošen.

Gn 47:12: Jozef sa postaral o svojho otca, jeho bratov a celú domácnosť svojho otca.

Jozef nás naučil odplácať zlo dobrom, tak ako to robil so svojimi bratmi a podporoval ich po zvyšok svojho života. Dokázal odpustiť svojim bratom nielen preto, že bol majstrom sebaovládania, ale najmä preto, že pochopil podstatu ľudského zla. Ako sme videli, zlý skutok bratov, keď ho predali do otroctva, slúžil Božiemu plánu, aby sa Jozef nakoniec stal miestokráľom Egypta.

Jozef sa zameral skôr na pozitívny výsledok skutkov svojich bratov než na ich zlú podstatu.

Podobne prosíme Boha, aby sa k nám správal tak, ako sa Jozef správal k svojim bratom, pričom naše hriechy obrátil v konečnom dôsledku na dobro a odpovedal na ne milosrdne.

Aby sme „inšpirovali“ Boha, aby naše hriechy obrátil v konečnom dôsledku na dobro, musíme najprv urobiť to isté my sami.

A to tým, že využijeme svoje hriechy ako motiváciu k sebazdokonaľovaniu. Zločin, ktorý poháňa túto transformáciu, sa tak stáva zásluhou, ktorá spätne slúži dobrému účelu. Svoju schopnosť premeniť svoje vlastné hriechy na zásluhy môžeme ďalej zlepšiť tým, že sa vycvičíme, aby sme videli aj priestupky iných ľudí ako potenciálne zásluhy.

Preto sa aj my dnes, keď všetci hrešia oslavou toho, čo Boh nenávidí a nikdy neprikázal, postime, aby sa nad nimi Boh zmiloval a nezapočítal im ich hriech, aby sme sa všetci mohli postarať o svojich otcov, svojich bratov a celé naše rodiny.

Najnovšie príspevky