Okradnutým a Porazeným

25 SEPTEMBRA 2022
Je najvyšší čas hovoriť pravdu. Väčšina ľudí sa má dnes zle preto, že si to robí sama. Áno, sami sebe pripravujú záhubu a stavajú sa na cestu záhuby. Je to paradox, ale oni to chcú. Tu je dôkaz:

Pýcha a sebadeštrukcia pôsobia okamžite, ako duša prijme lož. Sú prítomné v každom človeku, ktorý neposlúcha príkaz Boha strážiť svoju dušu veľmi. Keďže svoje duše nestrážia, vstupuje do nich démon lži:

1Kr 22:22-23: Vyjdem a budem lživým duchom v ústach všetkých jeho prorokov. A On povedal: Presvedčíš ho, a aj premôžeš; choď, urob to. Teraz teda, hľa, Pán vložil do úst všetkých týchto tvojich prorokov lživého ducha, lebo Pán vyslovil proti tebe záhubu. 

Akonáhle sa Satanom NECHÁŠ presvedčiť a prijmeš lož od tvojich prorokov, nie Božích – stávaš sa porazený Satanom. Daj si tu pozor, lebo Pánovo Slovo hovorí, že lož bola poslaná k tým, ktorí sú určení na záhubu. Lebo hovorí: lebo Pán vyslovil proti tebe záhubu. Tolerovať aj počúvať falošných prorokov je to isté, ako vedome sa pchať do záhuby. Preto nás Ježiš pred nimi varoval, ale bohužiaľ, väčšina Krista odmietla a chce aj prijíma lož falošných prorokov. Teda to chcú.

A potom hovorí toto:

Ž 58:2-3: Nie, v srdci konáte zlo; zvažujete násilie svojich rúk na Zemi. Bezbožní sú zvrátení už od lona; od lona sú zblúdení, hovoriac lož.

Prijatím lži sa zlo deje už v srdci: človek začne uvažovať o násilí v skutkoch – začne túžiť a chcieť robiť zlo. Boh hovorí, že luhári sú bezbožní. A ako vidieť z verša, hovoriť lož znamená samého seba poslať bludnou cestou. To preto takých ustavične počuješ hovoriť o tom, že ničomu nerozumejú, nechápu, nevidia, všetko je im zahmlené. A aj apoštol Pavol učí, že ak je niečo, čo sa týka Ježiša Krista a Jeho Evanjelia Vykúpenia zahmlené, je to zahmlené tým, čo idú do záhuby.

Teda aj ten, kto prijme lož sám, aj ten, kto učí lož svoje dieťa, či iného, t.j. hovorí lož ďalej – všetci sa tak sami klamú a posielajú bludnou cestou do záhuby, ktorá je pripravená pre neveriacich Kristovi. Prečo? Lebo neprijali lásku k Pravde. Neuverili Bohu.

Vidíš? Porazeným sa nestávaš až v momente, keď ťa Satan oberie o všetko, čo si mal. Nie. Tým sa stávaš okradnutý.

Porazeným si sa stal v momente, keď si v duši prijal lož a začal ju šíriť svojimi ústami.

Preto sa vráť k Bohu v pokání a stráž svoju dušu veľmi, lebo Božie Kráľovstvo je na dosah!

Najnovšie príspevky