Oslavuj Cestu

5 SEPTEMBRA 2023
Tvoja duša nezačala narodením. Životom to nekončí. Ale je to tu so zámerom.

Tu je múdrosť Božieho Slova na liečenie smútku a depresie:

Dt 26:1: Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dá do dedičstva Pán, tvoj Boh, vezmi si ju do vlastníctva a osídli ju.

Mnohí z nás v sebe držia hlboké, tmavé miesto. Hovoria mu „priepasť“.

Nikdy by sme tam zámerne nevkročili. Ale akonáhle do nej spadneme, to je smer, ktorým sa valíme.

Jej existenciu môžeme obviňovať z traumy z minulosti. Alebo gény.

Ale ani jedna z týchto odpovedí nie je užitočná. Ani definitívne pravdivá.

Existuje, pretože príbeh tvojho života sa nezačal narodením.

Začal si ako Boží dych vyhrievajúci sa v Jeho svetle. A odtiaľ si zostúpil.

Vstúpil si do pozemského priestoru, metafyzicky. A katastrofálne.

Bol ste vtlačený do šelmy z krvi, mäsa a kostí. Svetlo zmizlo.

Odtiaľ tmavá priepasť vo vnútri. To je tvoja duša, ktorá plače.

Keď začuješ ten plač, neutekaj pred ním. Namiesto toho si nájdi pokojný čas a prehovor do duše tieto slová:

Áno, duša moja, je tma. Ale preto si sem prišla. Toto je investícia. Dobrá investícia.

Toto je zem, ktorú ti dal Boh, tvoj milovaný Boh, do dedičstva.

Musíš to prevziať do vlastníctva. Musíš to vyriešiť so všetkou svojou Božou krásou a svetlom, s prikázaním tu, slovom múdrosti Boha tam, vzdorovať všetkým výzvam, osvetľujúc každú temnotu.

Pretože akonáhle každá Božia duša vstúpi do tohto pozemského priestoru a splní svoje poslanie, potom sa všetci vrátime do tohto sveta.

A bude to zasľúbená zem, veľkolepý svet, ďaleko za všetkým, čo si tam zažila pred svojím zostupom.

Povieš: “Pozri, môj milovaný Bože, pozri, čo dokázala Tvoja malá duša!”

Tam si mala svetlo. Tu budeš mať samotného Boha.

Hovor toto všetko svojej duši. Z toho hlbokého, tmavého miesta sa vynorí veľká radosť.

Najnovšie príspevky