Pane, pomôž mi milovať Ťa!

14 APRÍLA 2021
Každý z nás zažil moment, keď sa sám seba pýtal: Je možné milovať Ducha? Ako sa vlastne miluje Boh? A možno ho v tej istej chvíli napadlo: Bože, pomôž mi ťa milovať!

Celé je to pritom veľmi jednoduché a stačí takto málinko:

Treba si len spomenúť na to, keď sme napríklad začali randiť s našim vyvoleným, či vyvolenou, alebo na naše prvé stretnutie s dnes najlepším priateľom.

Na začiatku lásky, či priateľstva (čo je len iný šat pre lásku) tu neboli pocity, ale vzájomné rozhovory – to jest skutok ducha, či spoločná práca – to jest istá služba; Pocity lásky, či priateľskej náklonnosti sa dostavili až potom, však?

A tak je to aj u Boha: Najprv je tu spoločenstvo s Ním, rozhovory a služba. A skôr než sa nazdáme, Ho milujeme. Pocity prídu až potom.

Veď aj Šimon z Cyrény zažil prvý rozhovor s Ježišom až keď ho prinútili niesť Kristovi kríž, či nie? A nakoniec to bol práve on, spolu s Jozefom z Arimatey, ktorý požiadal o Kristovo telo a spoločne Kristovo telo uložili do Jozefovho hrobu. Tak aj ty: aj prinútený sa s Kristom môžeš zhovárať a aj ty sa tak môžeš stať Jeho učeníkom a priateľom.

Najnovšie príspevky