Paradox

26 JÚNA 2023

Najväčšie zjavenia nenájdeš v meditácii, štúdiu Biblie a modlitbe, ale v každodennom svete – ale iba ak budeš radšej
meditovať, študovať a hovoriť s Bohom.

Je to paradox: Najväčšie zjavenia nenachádzame v meditácii, štúdiu a modlitbe, ale v pozemskom svete.

–  ale iba ak budeš radšej meditovať, študovať Bibliu a hovoriť s Bohom.

Najnovšie príspevky