Pastier Viery

1 JÚLA 2022

Úlohou Mojžiša v každej generácii je vniesť múdrosť našich vlastných duší hlboko do našich sŕdc.

V každej generácii sa Mojžišov duch rozširuje na učiteľov a vodcov Božieho ľudu – Božích Vyvolencov. (Rim 11:28; 1Sol 1:4)

Čo bolo úlohou Mojžiša? Byť pastierom viery. Vychovávať zverené stádo s vierou.

Ale Boží Vyvolenci sú národom vrodenej viery, dedičmi veľkých mužov a žien viery až po Abraháma.

Takže úlohou Mojžiša v každej generácii nie je živiť ich vierou, ale zabezpečiť, aby strávili vieru, ktorú už majú.

Aby vniesli múdrosť svojich duší do ich myslí, sŕdc a každodenných skutkov.

Kým nie je každá bunka Božieho Vyvolenca nasýtená najhlbšou múdrosťou duše.

Najnovšie príspevky