Pesach Sheini

6 MÁJA 2023
Tento Sviatok v židovskom kalendári, sa slávi mesiac po prvom Prechode, keď tí, ktorí nepriniesli obetu Prechodu prvýkrát, mohli prísť a urobiť tak teraz.

Oni ju nepriniesli preto, že nechceli, ale preto, že pre rituálnu nečistotu nemohli. Boli nositeľmi Jozefovej rakvy: Aj oni boli Boží, a boli v službe, ktorá bezprostredne poškvrňuje. Ale ich srdcia horeli pre Boha a Jeho Stánok a Boh to videl. Preto im aj umožnil sláviť Prechod presne o mesiac neskôr.

Čo pre nás znamená, že v skutočnosti nič také ako zlyhanie neexistuje. Bez ohľadu na to, ako veľmi si to pokazil, bez ohľadu na to, ako hlboko si padol, nikdy si neprehral.

Pretože je to vesmír Boha, nie náš. A pre Boha neexistuje zlyhanie. On zlyhania netvorí.

A pre nás? Pre nás existujú iba príležitosti.

Príležitosti robiť ešte lepšie. Mať dva Prechody namiesto jedného.

Najnovšie príspevky