Počúvaj

29 MÁJA 2022
Šalamún, potom, čo položil základy celej knihy Kazateľ, skúmal dôležité detaily. Stručný prehľad tohto základu nám bude veľmi užitočný, aby sme v Pánovej Ceste mohli pokračovať podľa Jeho vôle.

V celej svojej knihe, a predovšetkým skrze porovnávania, nám pomáha analyzovať, ktoré možnosti sú lepšie. Pre Kresťana sa teda život obmedzuje na jednu dôležitú otázku: “Ako môžem čo najlepšie využiť svoje povolanie?” Kazateľ nám pomáha odpovedať na túto životne dôležitú otázku tým, že poskytuje praktické pokyny určené na každodenné používanie v našich životoch. Hovorí totiž o otázkach kvality života a pomáha nám stanoviť a dodržiavať každodenné prikázania, ktorými Boh riadi náš život.

Kaz 5,1-7: Keď ideš do domu Božieho, kráčaj opatrne; a priblíž sa, aby si počul, nie aby si obetoval obetu bláznov, pretože oni nevedia, že robia zlo. 

Neponáhľaj sa svojimi ústami a nech sa ti srdce neprenáhli predniesť pred Bohom čokoľvek; Lebo Boh je v Nebesiach a ty na Zemi; preto nech je tvojich slov málo. 

Ako pre mnohé starosti prichádza sen, tak mnohými slovami prichádza hlas blázna. 

Ak sľubuješ sľub Bohu, neodkladaj, aby si ho splnil; lebo Pán nemá záľubu v pochabých; zaplať to, čo si prisľúbil. 

Lepšie je, aby si nezložil sľub, než aby si sľúbil a sľub nesplnil. 

Nedovoľ svojim ústam, aby ti priviedli telo do hriechu; ani nehovor pred Anjelom Božím, že to bola chyba. Prečo by sa mal Boh hnevať na tvoj hlas a zničiť prácu tvojich rúk? 

Pretože v mnohých snoch a mnohých slovách sú aj rôzne márnosti; ale ty sa boj Boha.

Všimni si, čo Boh hovorí o rozprávaní:

Prís 10:19: V množstve slov nechýba hriech: ale ten, kto obmedzuje svoje pery, je múdry.

Prís 17:27: Kto má poznanie, šetrí svoje slová a rozumný človek je pokojného ducha.

Jak 1:19: Vedzte, moji milovaní Bratia v Kristovi. Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý hovoriť a pomalý, aby sa hneval. 

Jak 3:2: Každý z nás rôzne zakopne. Ak niekto, pokiaľ ide o zlú reč, nezakopne, to je bezúhonný muž, ktorý dokáže udržať na uzde aj celé telo.

Toľké verše dávajú podobné rady o reči, že človek nemôže inak, než pochopiť dôležitosť, ktorú Boh kladie na to, aby sme si dávali riadny pozor na to, čomu dovolíme opustiť naše ústa. Ježiš sám to v Matúšovi hovorí naozaj výstižne:

Mt 12,35-37: Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé. No hovorím vám, že za každé bezohľadné, zlé slovo, ktoré ľudia vyslovia, sa budú zodpovedať v Deň Súdu. Lebo podľa svojich slov budeš vyhlásený za spravodlivého a podľa svojich slov budeš odsúdený ako vinný. 

Rozprávanie je hlavným aspektom charakteru, ktorý poskytuje jasný pohľad do našich sŕdc. Citát z Kazateľa to dokazuje:

„Je lepšie zostať ticho a byť považovaný za blázna, ako hovoriť a odstrániť všetky pochybnosti.”

To, čo odlišuje Šalamúnovu radu od ostatných veršov o rozprávaní, je to, že ostatné sú dobrou radou pre vzťahy vo všeobecnosti. Šalamúnove verše sú však zamerané priamo na vzťah človeka k Bohu. Tým domom, o ktorom Šalamún hovorí, je vzťah s Bohom.

Každý sa musí pýtať sám za seba: O čom hovorím, keď stojím pred Bohom? Vidíme teda, že aby sme už len samotnú otázku poshopili správne, spotrebujeme si najprv objasniť povahu “bytia pred Bohom“. Šalamún hovorí, že nesmieme zabúdať, že Boh je v Nebesiach a my sme na Zemi, čo naznačuje Jeho zvrchovanosť.

Spomína však aj chodenie do Božieho domu, čo naznačuje ono konkrétne miesto – ale NIE chrám, kostol, ani synagógyu – a čas, kedy ideme pred Boha. Ide hlavne o Božiu suverenitu a o konkrétne miesto – ide o naše duše. Keďže nepísanou, no preklenujúcou témou celého Kazateľa je, že na všetkom v živote záleží, jeho hlavným záujmom je tu jemná pripomenka, že pred Bohom sme doslova vždy. Ako v onom prísloví:

“Modlári chodia do kostola; Veriaci chodia s Bohom.”

Najnovšie príspevky