Podceňovaná Zem

4 FEBRUÁRA 2022
Nebo je pekné, ale na tie najlepšie veci má výhradné práva zem.

Duše čakajú v nebi tisíce rokov a túžia po tom, aby ich chvíľa na tejto zemi urobila inej duši láskavosť.

Anjeli horia žiarlivosťou zakaždým, keď sa ľudská bytosť obráti a vytvorí krásu v tomto svete.

Nebo je pekné, ale na tie najlepšie veci má výhradné práva zem.

Najnovšie príspevky