Podvod zvaný Humanizmus

27 DECEMBRA 2022
Ako rozlíšime podvod tohto sveta od pravdy a podvodníkov od tých, čo kážu Pravdu?

Kampaň Grékov bola zameraná na to, aby Židia „zabudli na Tvoje Slovo a náuku a porušili dekréty Tvojej vôle“;

Gréci požadovali) “Napíš…že nemáš podiel na Bohu Izraela.” Bola to vojna proti Bohu.

“Nech študujú Tóru,” naznačovali Gréci. “Nech praktizujú prikázania spravodlivosti a ‘svedectvo’. Nesmú však spomenúť, že Tóra je Božou Tórou a prikázania sú nariadeniami Jeho vôle. Božia náuka a prikázania musia byť oddelené od Božstva.”

Ak oddelíš Božie Slovo, Jeho náuku a prikázania aj skutky spravodlivosti a svedectvá od Boha, to jest od Ježiša Krista, zostáva ti oklieštený (vykastrovaný) humanizmus bez smeru a zmyslu – impotentný a bez ovocia – presne taký, aký sa hlása v tzv.cirkvách dnes.

Najnovšie príspevky