Pokrytectvo je bludný sen

14 DECEMBRA 2023
Hoci bolo zrejmé, že faraónove sny mali čo povedať o egyptskej ekonomike, žiadny z faraónových poradcov nedokázal vysvetliť, ako môžu robustné kravy alebo obilie existovať súčasne s vychudnutými.

V tom momente si faraónov čašník spomenul, ako Jozef správne vyložil jeho sen vo väzení, a povedal to faraónovi, ktorý potom zavolal Jozefa. Jozef interpretoval súčasnú existenciu tučných a vychudnutých rokov tak, že obilie by sa malo skladovať počas mnohých rokov hojnosti, aby bolo pripravené na použitie počas rokov hladu. Veď rovnako tak si skladujeme aj Božie Slovo v nás – aby bolo pripravené na prorokované roky, keď nik nebude môcť kupovať ani predávať, iba ten..…kto zradí Krista.

Gn 41:15: Faraón povedal Jozefovi: Mal som sen, ale niet nikoho, kto by ho vyložil.

Sny Jozefa a faraóna viedli k vyhnanstvu Židov z Egypta. Vyhnanstvo bolo oznámené snami, pretože vyhnanstvo samotné je ako sen. V snoch môžu koexistovať konfliktné a protichodné situácie. Podobne sa naše správanie v exile zdá pokrytecké: nesebeckosť a sebectvo koexistujú takmer súčasne.

Žiť tento duchovne nekonzistentný život je potenciálne frustrujúce. Obyčajne v ňom zistíme, že sme k sebe neúprimní. Keď zvážime všetky svoje chyby, môžeme mať pocit, že naše spojenie s Bohom nie je skutočné, že naše úsilie duchovne napredovať je nakoniec márne.

Aby sme nezišli z cesty a nestratili aj seba samých, Boh nám vychádza naproti s príkazom znova sa narodiť.

Spojenie medzi vyhnanstvom a snami nás učí, že hoci sa naše skutky môžu niekedy zdať pokrytecké, nemali by sme sa nechať zraziť a byť skľúčení.

“Fake it till you make it” – Predstieraj, až sa ti spravodlivosť a čestnosť stane vlastnou kožou.

Musíme sa snažiť poslúchnuť Boha, prijať Ním ponúknutú spásu a žiť čo najdôslednejšie. A nevzdávať sa len preto, že tu a tam zažívame chvíľkový výpadok.

Následky neprávostí trvajú len dovtedy, kým ich škody napravíme skutkami pokánia. Skutkami, nie slovami.

Účinky našich dobrých skutkov naproti tomu trvajú večne.

Najnovšie príspevky