Pokrytectvo

11 JANUÁRA 2024

Zlyhania prichádzajú a odchádzajú ako oblaky …
… ale jeden úprimný skutok láskavosti žiari navždy.

Nenechaj sa vydesiť pokrytectvom iných, ani vlastnou nedôslednosťou. Pracuj na sebe, zmeň sa. Rob pokánie. Životy nás všetkých sú cesty cez kopce a údolia – duchovné postavenie žiadneho človeka nie je statická záležitosť.

Ale dobro, ktoré každý človek dosiahne, je večné, keďže sa spája s Bohom všetkého dobra, ktorý je nekonečný a večný. Neúspechy sú na druhej strane prechodné a povrchné, prchavé tiene oblakov, ako škvrny na odeve, ktoré treba vyprať.

Najnovšie príspevky